LET OP! Deze functionaliteit werkt niet. Het is niet mogelijk om zelf je wachtwoord in te stellen. Mocht je het wachtwoord dat hoort bij je e-mailadres van school (bijvoorbeeld 12345@sjl.nl) niet meer weten, neem dan contact op met de medewerkers van de ict-afdeling van het Sint-Janslyceum. Zij kunnen je wachtwoord opnieuw instellen. Mocht je nog een vraag over Moodle hebben, neem dan contact op met de heer Raymakers (leraar Duits en Moodle-beheerder: j.raymakers@sjl.nl) Meestal geeft hij les in lokaal 120 (vrijdag afwezig).
Zoek op gebruikersnaam
Zoek op e-mailadres